Vote: Blog Theme DePo Masthead vs. Mixfolio

DePo Masthead
DePo Masthead
Mixfolio
Mixfolio

More for round 4.

 

Follow the brackets here.